COVID-19: KARANTÉNA

Oficiálne informácie:
https://korona.gov.sk/
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov:

 • ak od 14. júna 2021 vstúpite na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní ste navštívili výlučne štáty zaradené do zoznamu zelených štátov, máte povinnú izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom testovať sa môžete už v prvý deň izolácie.
 • ak žijete v spoločnej domácnosti s vyššie spomínanými osobami máte taktiež povinnú izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb.

nevzťahuje sa na osoby:

 • ktoré sa pri príchode na naše územie vedia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín
 • alebo prichádzajú zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a majú pri sebe negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • mladšie ako 18 rokov veku

Karanténa neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny):

 • V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
 • V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
 • V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
 • V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu červených štátov:

 • ak od 14. júna 2021 vstúpite na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní ste navštívili štát zaradený do zoznamu červených štátov, máte nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom testovanie je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie.
 • ak ste osoba žijúca v spoločnej domácnosti s vyššie spomínanými osobami máte taktiež nariadenú izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb

Výnimka z karantény pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia:

 • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • alebo boli zaočkovaní
 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
 • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
 • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.

Osoby, ktoré prišli z červenej krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu.

karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré:

 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu červených alebo čiernych štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu červených alebo čiernych štátov.

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov:

 • ak od 14. júna 2021 vstúpite na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní ste navštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov, máte nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom testovanie je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie.

Najskôr na ôsmy deň sa vykoná RT-PCR testovanie; 14-dňovú karanténu však treba dodržať, aj keď je výsledok testu negatívny(!)

Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre tých, ktorí:

 • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • alebo boli zaočkovaní
 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní

 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
 • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
 • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.

karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré:

 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu červených alebo čiernych štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu červených alebo čiernych štátov.

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo štátu zaradeného do zoznamu zelených, ">červených a čiernych štátov sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení vyššie spomenutých povinnosti príslušníkovi Policajného zboru,
 • osoby prichádzajú leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Zdroj: 218 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
https://impulz.sav.sk/sk