COVID-19

S cieľom spomaliť šírenie vírusu COVID-19, slovenské orgány zaviedli obmedzenia týkajúce sa vstupu a cestovania osôb na územie Slovenskej republiky. Osoby cestujúce na Slovensko nájdu všetky aktuálne informácie na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

EURAXESS Slovakia poskytuje aktuálne informácie nielen medzinárodným výskumným pracovníkom, ktorí v súčasnosti plánujú prísť na Slovensko v rámci rôznych programov akademickej alebo výskumnej mobility.

Podrobné informácie o najnovšom vývoji a krokoch podniknutých na európskej úrovni poskytuje aj Európska komisia. Slovenské kontaktné miesta EURAXESS naďalej podporujú výskumných pracovníkov a poskytujú im plnú podporu pre splnenie podmienok pre vstup na územie Slovenskej republiky . Slovenská akadémia vied má pre tieto prípady zriadený email, ktorý v prípade potreby neváhajte využiť: euraxess_point@savba.sk.

Vláda Slovenskej republiky

Koronavírus a obmedzenia pri vstupe do krajiny: základné informácie, ktoré cestujúci na Slovensko musia vedieť, poskytnuté Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Dôležité a aktuálne informácie o víruse COVID-19 a opatreniach, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky na obmedzenie šírenia choroby nájdete TU.

19 otázok a odpovedí pre medzinárodných výskumných pracovníkov

Aktuálne informácie pre zahraničných študentov a vedcov, ktorí majú platný prechodný pobyt na Slovensku, týkajúce sa rozšírenia koronavírusu a choroby COVID-19.

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou vírusom Covid 19

Dňa 9. apríla 2020 - Slovenský parlament schválil novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Podrobnosti o zmenách sú k dispozícii TU.

Európska komisia

Európska komisia taktiež koordinuje spoločnú európsku problematiku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Webová stránka poskytuje informácie o najnovšom vývoji a činnostiach Európskej komisie, všeobecné rady, užitočné kontakty a odkazy, štatistiky a rôzne ďalšie témy, ktoré sú dôležité pre občanov a inštitúcie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - linka pomoci: +421 917 222 682

V prípade naliehavej situácie kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na bezplatnom čísle +421 917 222 682 alebo e-mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk.