Štipendisti


Martin Gmitra

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Viac informácií  
Web stránka  
Video  


Jozef Mravec

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Viac informácií  
Web stránka  

 


Tamás Csanádi

Ústav materiálového výskumu SAV
Viac informácií  
Web stránka  


Ján Jamroškovič

Ústav molekulárnej biológie SAV
Viac informácií  
Web stránka  


Eugenia Kelbert Rudan

Ústav svetovej literatúry SAV
Viac informácií  
Web stránka