Štipendisti

Martin Gmitra

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Viac informácií  
Web stránka  
Video  

Denis Kochan

Fyzikálny ústav SAV

Viac informácií  
Web stránka  

Jozef Mravec

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Viac informácií  
Web stránka