Novinky

COVID-19

S cieľom spomaliť šírenie vírusu COVID-19, slovenské orgány zaviedli obmedzenia týkajúce sa vstupu a cestovania osôb na územie Slovenskej republiky. Osoby cestujúce na Slovensko nájdu všetky aktuálne informácie na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Tags: 

Program Impulz

Projektová schéma Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie Slovenskej akadémie vied prostredníctvom získania medzinárodne uznávaných vedcov a výskumníkov, ktorí prídu zo zahraničia alebo do zahraničia neodídu.

Schéma má pomôcť zvýšiť excelentnosť, internacionalizáciu a kompetitívnosť akadémie v Európskom výskumnom priestore a jej úspešnosť v získavaní prestížnych grantov.

Výzva na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2021

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (P SAV) schválilo túto výzvu na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2021 dňa 8. apríla 2021.