Novinky

PROGRAM IMPULZ 2023: VYHODNOTENIE PRIHLÁŠOK

Prihlášky v kategórii „A“ (navrhnuté na financovanie)

Tags: 

PROGRAM IMPULZ 2022: VYHODNOTENIE PRIHLÁŠOK

Prihlášky v kategórii „A“ (navrhnuté na financovanie)

Tags: 

Stanovisko k čerpaniu prostriedkov z programov SAV

Stanovisko Predsedníctva SAV k čerpaniu prostriedkov z programov SAV, ktoré bolo schválené uznesením č. 271.C na aprílovom zasadnutí:

SAV poskytuje špecifickú podporu výskumníkov prostredníctvom viacerých programov. V súčasnosti sú aktívne programy (usporiadané hierarchicky):

  1. Kompenzačný príspevok
  2. Fond Štefana Schwarza
  3. SASPRO2/MoRePro
  4. Impulz

Súčasná podpora z viacerých vyššie uvedených programov nie je možná.

Tags: 

Prvý ročník programu IMPULZ: vyhodnotenie prihlášok

Prihlášky v kategórii A (navrhnuté na financovanie)
IM-2021-23
Názov projektu: Aptamer-based analytical platform for in vitro and in situ analyses of complex carbohydrates
Hosťujúca organizácia: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
Priemerný rozpočet na rok: 113 000 EUR

IM-2021-26
Názov projektu: Superconducting spintronics & emergent phenomena in low-dimensional superconductors
Hosťujúca organizácia: Fyzikálny ústav SAV, v.v.i.
Priemerný rozpočet na rok: 118 020 EUR

Tags: 

COVID-19

S cieľom spomaliť šírenie vírusu COVID-19, slovenské orgány zaviedli obmedzenia týkajúce sa vstupu a cestovania osôb na územie Slovenskej republiky. Osoby cestujúce na Slovensko nájdu všetky aktuálne informácie na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Tags: 

Program Impulz

Projektová schéma Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie Slovenskej akadémie vied prostredníctvom získania medzinárodne uznávaných vedcov a výskumníkov, ktorí prídu zo zahraničia alebo do zahraničia neodídu.

Schéma má pomôcť zvýšiť excelentnosť, internacionalizáciu a kompetitívnosť akadémie v Európskom výskumnom priestore a jej úspešnosť v získavaní prestížnych grantov.

Výzva na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2021

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (P SAV) schválilo túto výzvu na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2021 dňa 8. apríla 2021.