Harmonogram programu

Dátum vyhlásenia výzvy: 3. jún 2024, 9:00 SEČ (7:00 UTC/ GMT)

Konečný termín podania prihlášok: 2. september 2024, 23:59 SEČ (21:59 UTC/ GMT)

Predpokladaný konečný termín posudzovania prihlášok: február 2025

Predpokladaný výsledok výberového procesu: marec 2025

Predpokladaný začiatok realizovania projektov: apríl 2025