Harmonogram programu

Dátum vyhlásenia výzvy: 1. jún 2023, 9:00 SEČ (7:00 UTC/ GMT)

Konečný termín podania prihlášok: 31. august 2023, 23:59 SEČ (21:59 UTC/ GMT)

Predpokladaný konečný termín posudzovania prihlášok: február 2024

Predpokladaný výsledok výberového procesu: marec 2024

Predpokladaný začiatok realizovania projektov: apríl 2024