Harmonogram programu

Dátum vyhlásenia výzvy: 1. jún 2022, 9:00 SEČ (7:00 UTC/ GMT)

Konečný termín podania prihlášok: 31. august 2022, 23:59 SEČ (21:59 UTC/ GMT)

Predpokladaný konečný termín posudzovania prihlášok: január 2023

Predpokladaný začiatok realizovania projektov: marec 2023

Poznámka pre uchádzačov: Online prihláška bude dostupná v pondelok 6. júna 2022 od 9:00 hod. Prosím preštudujte si dôsledne Príručku pre uchádzačov. Všetky prílohy sú k dispozícii v časti Na stiahnutie.