Harmonogram programu

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. apríl 2021

Konečný termín podania prihlášok: 30. jún 2021, 23:59 SEČ (21:59 UTC/GMT)

Predpokladaný konečný termín posudzovania prihlášok: október 2021

Predpokladaný čas negociácie s uchádzačmi odporúčaných na financovanie: október - november 2021

Predpokladaný začiatok realizovania projektov: december 2021 - január 2022