PROGRAM IMPULZ 2022: VYHODNOTENIE PRIHLÁŠOK

Prihlášky v kategórii „A“ (navrhnuté na financovanie)

Číslo: IM-2022-68

Počet bodov: 95
Názov projektu: Translation and Cross-Lingual Stylistic Transfer: Towards a Theory of Language Contact in Literature
Hosťujúca organizácia: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Priemerný rozpočet na rok: 136 000 EUR

Číslo: IM-2022-67

Počet bodov: 94
Názov projektu: Atomic-scale controlled Strengthening And plasticity of high-entropy Ceramics
Hosťujúca organizácia: Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i.

Priemerný rozpočet na rok: 155 196 EUR

Číslo: IM-2022-62

Počet bodov: 91
Názov projektu: G-quadruplex DNA for Genetic Engineering in Bacteria

Hosťujúca organizácia: Ústav molekulárnej biológie SAV, v.v.i.

Priemerný rozpočet na rok: 160 000 EUR

 

Prihlášky v kategórii „C“ (dostatočná kvalita, nefinancované)

Číslo prihlášky

Počet bodov

IM-2022-55

84

IM-2022-59

82

IM-2022-58

79

IM-2022-65

78

IM-2022-66

71

 

Prihlášky v kategórii „D“ (nedostatočná kvalita, nefinancované)

Číslo prihlášky

Počet bodov

IM-2022-60

68

IM-2022-53

67

IM-2022-61

67

IM-2022-64

65

 

Prihlášky v kategórii „E“ (neposudzované v 2. kole)

Číslo prihlášky

Počet bodov

IM-2022-54

N/A

IM-2022-56

N/A

IM-2022-57

N/A

IM-2022-63

N/A