Prvý ročník programu IMPULZ: vyhodnotenie prihlášok

Prihlášky v kategórii A (navrhnuté na financovanie)
IM-2021-23
IM-2021-26
IM-2021-42

Prihlášky v kategórii B (rezervný list)
IM-2021-20
IM-2021-21
IM-2021-45

Prihlášky v kategórii C (dostatočná kvalita, zamietnuté, nefinancované)
IM-2021-16
IM-2021-22
IM-2021-34
IM-2021-37
IM-2021-38
IM-2021-39
IM-2021-40
IM-2021-41

Prihlášky v kategórii D (nedostatočná kvalita, zamietnuté, nefinancované)
IM-2021-15
IM-2021-19
IM-2021-24
IM-2021-27
IM-2021-28
IM-2021-29
IM-2021-31
IM-2021-43
IM-2021-44

Prihlášky v kategórii E (neposudzované v 2. kole)
IM-2021-17
IM-2021-18
IM-2021-25
IM-2021-30
IM-2021-32
IM-2021-33
IM-2021-35
IM-2021-36