Stanovisko k čerpaniu prostriedkov z programov SAV

Stanovisko Predsedníctva SAV k čerpaniu prostriedkov z programov SAV, ktoré bolo schválené uznesením č. 271.C na aprílovom zasadnutí:

SAV poskytuje špecifickú podporu výskumníkov prostredníctvom viacerých programov. V súčasnosti sú aktívne programy (usporiadané hierarchicky):

  1. Kompenzačný príspevok
  2. Fond Štefana Schwarza
  3. SASPRO2/MoRePro
  4. Impulz

Súčasná podpora z viacerých vyššie uvedených programov nie je možná.

Ak poberateľ kompenzačného príspevku uspeje v súťaži o podporu z vyššieho programu, poberanie kompenzačného príspevku končí dňom začatia poberania podpory z vyššieho programu.

Od poberateľa príspevku z Fondu Štefana Schwarza sa očakáva úspešné riešenie projektu, na ktorý získal podporu. Môže sa uchádzať o podporu z vyššieho programu tak, aby v prípade úspechu začal riešiť vyšší projekt po úspešnom skončení projektu podporeného z Fondu Štefana Schwarza.

V prípade získania podpory z projektu SASPRO2, resp. MoRePro sa od riešiteľa očakáva úspešné riešenie tohto projektu. Riešiteľ sa môže uchádzať o podporu z vyššieho programu (IMPULZ) tak, aby v prípade úspechu začal riešiť vyšší projekt po úspešnom skončení projektu SASPRO2, resp. MoRePro.

Výskumník sa môže uchádzať o podporu vyššieho programu až v poslednom roku riešenia projektu.

Projekty nie je možné kumulovať pre využitie v budúcich rokoch.