COVID-19

COVID-19

In order to slow down the spread of COVID-19, Slovak authorities have introduced entry and travel restrictions. Travelers to Slovakia can find up-to-date information on the website of the Slovak Ministry of Foreign and European Affairs.

Tags: 

COVID-19

S cieľom spomaliť šírenie vírusu COVID-19, slovenské orgány zaviedli obmedzenia týkajúce sa vstupu a cestovania osôb na územie Slovenskej republiky. Osoby cestujúce na Slovensko nájdu všetky aktuálne informácie na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Tags: 

COVID-19: KARANTÉNA

COVID-19: QUARANTINE